UAT of user acceptance testing is de laatste fase van een software testproces. Tijdens deze fase wordt de software door gebruikers getest. Zo is men er zeker van dat de software de nodige taken in real-world scenario's kan uitvoeren. UAT is een van de laatste en kritische stappen, voordat de software effectief op de markt kan worden uitgebracht. Men beschrijft het in een notendop als: Een proces van verifiëren dat een oplossing werkt voor de gebruiker.

 

 

Wat is het doel van UAT?

Het belangrijkste element hier is de gebruiker. Zij zullen de software dagelijks gaan gebruiken. Het doel van user acceptance testing is de beoordeling of het systeem de dagelijkse bedrijfs- en gebruikersscenario's kan ondersteunen. Daarnaast moet het systeem ook verzekeren dat het toereikend en correct is voor zakelijk gebruik.


Hoe kunt u beginnen met UAT?

UAT bestaat normaal gezien uit 4 stappen, maar kan variëren naargelang het aantal eindgebruikers. Gaat het om één eindgebruiker of gaat het over off-the-shelf software die door iedereen aangekocht kan worden?


In de eerste stap moeten de criteria worden vastgelegd waaraan de software moet voldoen. Deze worden meestal verzameld uit de systeemvereisten en de gebruikersverhalen. Vervolgens moet een set UAT-testgevallen worden gemaakt. Deze set wordt gedefinieerd als: Een set van teststappen, uitvoeringscondities en verwachte resultaten ontwikkeld voor een bepaald doel, zoals het oefenen van een bepaald programmapad of het verifiëren van de naleving van een specifieke eis. Elk testgeval heeft betrekking op een specifiek gebruikersscenario van de software. In de derde stap worden de test uitgevoerd en de resultaten geregistreerd. Waren de tests succesvol of foutief? Ook worden eventuele bugs gecorrigeerd en wordt er opnieuw getest. Tenslotte, ervan uitgaande dat alles perfect werkt, is er de noodzaak om een ordelijke sign-off te voltooien. Dit wordt gedaan met uw klant of het team dat zij hebben samengesteld voor het project, waar zij zullen verklaren dat wat zij hebben ontvangen werkt zoals verwacht en voldoet aan hun criteria.


Starten met unieke SEO tips te ontvangen?


Al 685 abonnees             Uniek en exclusieve tips             Als het jou uitkomtOp zoek naar een SEO opleiding?


Bekijk onze SEO opleidingen.

Je kent Frederik Vermeire misschien van :